Protecció de dades

Friman es reserva la facultat d'incloure les dades que vostè ens faciliti voluntàriament a través dels correus electrònics posats a la seva disposició en aquest lloc web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar la seva petició i/o consulta, així com enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès relacionats amb l'activitat de l’empresa. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, vostè ens dóna el seu consentiment exprés per l'enviament de publicitat per aquest mitjà.

Vostè podrà revocar en qualsevol moment, sense efectes retroactius, el consentiment prestat, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a tal efecte a Alimentos Congelados Friman S.A., Pica d’Estats núm. 30, (08272) Sant Fruitós de Bages, indicant clarament el dret concret que desitja exercir.

Friman es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al seu tractament de forma confidencial i al seu deure de guardar-les, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.