QUI SOM

ESPECIALISTES EN DISTRIBUCIÓ

Friman Logistics és una marca que pertany al grup Aliments Congelats Friman, especialista en distribució alimentària al canal Food Service des de l'any 1969, en producte congelat, refrigerat i, recentment, també en alimentació seca, amb una facturació anual de més de 37.000.000€.

La divisió de Friman Logistics, neix en base l'experiència de tots aquests anys, distribuint a més de 4.000 clients de tota Catalunya, de la Franja d'Aragó, del nord de València i del Principat d'Andorra, amb més de 151.000 entregues distribuïdes anualment, més d'1.900.000 km recorreguts cada any, i més de 145.000 comandes preparades en els nostres magatzems centrals.

Friman Logistics engloba els serveis logístics d'emmagatzematge de mercaderies (tant alimentàries com no alimentàries), la distribució directa cap al client final, i el control exhaustiu propi d’un magatzem logístic.